Ở Việt Nam Biển rất ô nhiễm. Khi bạn đi ở Vịnh Hạ Long hoặc Nha Trang, bạn có thể thấy rất nhiều rác thải trên biển. Sử dụng các kỹ thuật tạo ảnh hưởn

Ở Việt Nam Biển rất ô nhiễm. Khi bạn đi ở Vịnh Hạ Long hoặc Nha Trang, bạn có thể thấy rất nhiều rác thải trên biển. Sử dụng các kỹ thuật tạo ảnh hưởng, bạn phải tạo ra một sự hỗ trợ thuyết phục mọi người hành động vì môi trường biển. Hỗ trợ này có thể là một trang web, một biểu ngữ quảng cáo trên web, một tờ rơi, một quảng cáo … Bạn phải cho tôi thấy sự hỗ trợ và giải thích kỹ thuật ảnh hưởng được sử dụng trong hỗ trợ của bạn

0 Answer(s)

Your Answer

Khi Đăng Câu Trả Lời, Là Bạn Đồng Ý Với Quyền Riêng TưĐiều Khoản Tại Thánh Hỏi Đáp.